CONTRACTAREA ARHITECTULUI (1)

Dacă, până acum, arhitectul contactat de dvs. a făcut mai mult muncă de „consiliere”, ajutându-vă să definiți datele problemei (prin Tema de Proiectare) şi făcând o evaluare a costurilor viitoarei case (pentru a vă putea stabili un buget de execuție realist), din acest moment rolul lui se schimbă. Având Tema de Proiectare şi bugetul alocat execuției construcției, de acum încolo arhitectul este în măsură să vă prezinte, vizual, o propunere a viitoarei dvs. case pe care să puteți discuta, găsind împreună variante de optimizare a spațiilor şi volumetriilor până când veți fi mulțumit de ceea ce a ieșit. Schița finală, avizată de dvs., se va transforma apoi în viitorul Proiect Tehnic de Executie.

Dacă nu ați făcut-o până acum, este momentul să semnați un Contract de Servicii cu arhitectul dvs.

Contractarea unui Arhitect este obligatorie pentru realizarea oricărui proiect supus autorizării sau pentru demolarea oricărei construcții existente (conform Legii nr.50 din 29/07/1991 actualizate, cu excepțiile şi excluderile specificate în art. 11).

Proiectele pentru Autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum şi Proiectele Tehnice pe baza cărora se întocmesc acestea, se elaborează de colective tehnice de specialitate, se însușesc şi se semnează de cadre tehnice cu pregătire superioară numai din domeniul arhitecturii, construcțiilor şi instalațiilor pentru construcții, astfel:

 • de arhitect, cu diplomă recunoscută de statul român, pentru proiectarea părții de arhitectură pentru obiective de investiții cuprinse la toate categoriile de importanță a construcțiilor supraterane şi a celor subterane;
 • de ingineri constructori şi de instalații, cu diplomă recunoscută de statul român, pentru părțile de inginerie în domeniile specifice, pentru obiective de investiții cuprinse la toate categoriile de importanță a construcțiilor supraterane şi subterane, precum şi la instalațiile aferente acestora;
 • de conductor arhitect, urbanist şi/sau de subinginer de construcții, cu diplomă recunoscută de statul român, pentru clădiri de importanță redusă, aflate în afara zonelor protejate stabilite conform legii.

Se pot executa fără Autorizație de Construire numai următoarele lucrări, care nu modifică structura de rezistență, caracteristicile inițiale ale construcțiilor sau aspectul arhitectural al acestora:

 • reparații la împrejmuiri, acoperișuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora și materialele din care sunt executate;
 • reparații și înlocuiri de tâmplărie interioară și exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei;
 • reparații și înlocuiri de sobe de încălzit;
 • zugrăveli și vopsitorii interioare;
 • zugrăveli și vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică elementele de fațadă și culorile clădirilor, dacă construcția nu este monument istoric;
 • reparații la instalațiile interioare, la branșamentele și racordurile exterioare de orice fel, aferente construcțiilor, în limitele proprietății, montarea sistemelor locale de încălzire și de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum și montarea aparatelor individuale de climatizare și/sau de contorizare a consumurilor de utilități;
 • reparații și înlocuiri de pardoseli;
 • reparații și înlocuiri la finisaje interioare și exterioare (tencuieli, placaje, altele asemenea), la trotuare, la ziduri de sprijin și la scări de acces, fără modificarea calității și a aspectului elementelor constructive;
 • lucrări de întreținere la căile de comunicație și la instalațiile aferente;
 • lucrări de investigare, cercetare, expertizare, conservare și restaurare a componentelor artistice ale construcțiilor, cu avizul Ministerului Culturii și Cultelor și al Autorității Administrației Publice (județene sau locale, după caz), dacă construcția nu este monument istoric;
 • lucrări de foraje și sondaje geotehnice pentru construcții de importanță normală sau redusă, situate în afara zonelor de protecție instituite pentru zăcăminte acvifere;
 • lucrări de construcții funerare subterane și supraterane, cu avizul administrației cimitirului.
 • lucrări pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau închise, cu o suprafață de max. 5,00 mp, destinate difuzării și comercializării presei, cărților și florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fără fundații și platforme, precum și fără racorduri și/sau branșamente la utilități urbane, cu excepția energiei electrice.

arh. Gabi Tomescu

tel.       : 0745040783
e-mail   : gabitomescu@gmail.com
blog     : https://gabitomescu.wordpress.com/
Check out my professional profile and connect with me on LinkedIn. http://lnkd.in/iKw6qU

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s