Cât costă angajarea unui arhitect ? (1)

Recurgerea la un Arhitect asigură clientului o viziune profesionista asupra lucrarii, un proiect de calitate, o estimare corectă a necesarului de materiale și manoperă, o licitație corectă și competitivă între furnizori, eliminând risipa. Acesta este un factor care poate reduce substanțial costurile investiției. În plus, controlul costurilor lucrării are loc în timp real, înainte de începerea lucrărilor și pe măsură ce construcția avansează.

În condițiile în care beneficiarul nu cunoaște întotdeauna principiile si tehnicile de construcție, Arhitectul – care este un profesionist – ar trebui să monitorizeze permanent ca programul de execuție convenit să fie respectat, eliminând sau reducând la maximum întârzierile in execuție. Arhitectul verifică dacă materialele și modul de execuție corespund condițiilor convenite în contractul de constructie.

O clădire proiectată de un profesionist și construită de echipe sau firme autorizate, va fi întotdeauna mai bună și va avea o viață mai lungă, reducând astfel substanțial costurile de întreținere.

Este scump un arhitect ?

Prin Hotărârea nr. 1048/2005 a Ordinului Arhitecților din România au fost stabilite şi aprobate ONORARIILE DE REFERINȚĂ convenite de Conferința Națională a OAR din 30-31 mai 2005. Onorariul (Tariful de Proiectare) constituie, conform Legii 184/2001 republicată, un drept al Arhitectului, negociat în mod liber cu beneficiarul şi reprezintă costurile pentru îndeplinirea tuturor misiunilor de proiectare la care s-a angajat acesta.

Contractul cu Arhitectul ar trebui să stipuleze baza de calcul a onorariului, precum şi suma onorariilor. Remunerația de Arhitect, în esență, depinde de trei factori:

 • costul lucrărilor;
 • complexitatea proiectului;
 • întinderea şi complexitatea activității contractate.

Este imposibil de știut exact costul final al unei construcții dacă contractanții consultați nu și-au prezentat încă ofertele de execuție. În consecință, un articol din Contractul de Proiectare al Arhitectului poate stipula că, dacă costul final de construcție depășește ceea ce este cunoscut ca „marja de toleranță” dintre costul estimat al lucrărilor raportat la costul total real, onorariul convenit inițial cu Arhitectul poate fi redus; este valabil și reversul – dacă costul final al construcției este sub marja de toleranță, dar în aceleași caracteristici fizice și de calitate, Arhitectul poate beneficia de un bonus de succes.

De aceea Arhitectul este direct interesat să facă o estimare cât mai corectă a costurilor de execuție ale viitoarei clădiri, bazată pe prețurile medii ale pieței. Ca beneficiar, în aceste condiții, aveti marele avantaj de a putea estima corect și din timp nevoile financiare presupuse de viitoarea investiție, sumele necesare în diverse etape ale execuției și momentele principale care marchează realizarea clădirii.

Onorariile profesionale pot fi calculate în funcție de trei metode principale:

 • Onorariu forfetar: această formulă se poate aplica doar atunci când configurația și construirea proiectului sunt perfect cunoscute în avans; onorariul se stabilește, în sumă fixă, înainte de începerea activității. Suma forfetară este de obicei utilizată la proiectarea locuințelor individuale mici, la care complexitatea proiectului este redusă si ușor estimabila de la început.
 • Onorariu procentual: această formulă se aplică la lucrările medii și mari, atunci când proiectul este suficient de bine definit în avans dar etapa de construcție a proiectului nu este încă contractată. Este soluția cel mai des utilizată pentru contractele de servicii complete ale Arhitectului. O varianta des întâlnită este onorariul raportat la suprafata de constructie desfășurată: acesta se compune dintr-o însumare de operații (de obicei faze de proiectare, pe specialități) exprimate in valori unitare/mp, raportate la suprafata desfasurata a viitoarei constructii sau la suprafata la care se refera operatia respectiva.
 • Onorariu pe bază orară: această formulă se aplică pe termen scurt, pentru supravegherea de șantier în etapele importante stabilite inițial sau pentru vizite neprevăzute, pentru întâlniri bine definite cu contractorii, pentru consultanță, consiliere sau servicii de expertiză.

Aceste metode diferite de calcul a onorariilor profesionale pot fi combinate între ele, pentru a reflecta cât mai corect diversele tipuri de activități depuse în cadrul contractului, au ca bază de calcul prevederile legale în domeniu și se pot negocia, intre niste limite, prealabil semnării contractului.

Arhitectul, un profesionist al dezvoltării durabile, va propune soluțiile tehnice cel mai bine adaptate la construcția pe care o doriți, la amplasamentul și la cerințele dumneavoastră, precum și cele mai bune soluții de economisire a energiei. Aceasta se va resimți în facturile de întreținere ale clădirii pe toată durata ei de viață.

If You think it’s expensive to hire a Professional, wait until You hire an Amateur… (Daca crezi ca este scump sa angajezi un profesionist, asteapta pana angajezi un amator…)

Toate aceste costuri, considerate de mulți oameni neinformați sau atoateștiutori ca fiind “exorbitante”, reprezintă aprox. 4-5% din valoarea totala a construcției și, în multe cazuri, pot face diferența dintre o casă bine făcută, care va sta în picioare cel puțin 50 de ani (durata normată de viață a unei case) și o casă ieftină, făcută „după ureche”, care poate cădea pe dvs. la primul cutremur…

În aceste condiții, dacă faceți o analiză a ceea ce obțineți pentru onorariul plătit unui Arhitect, un procent de 4-5% din totalul costurilor construcției cred că nu vi se va mai părea atât de mare. Gândiți-vă numai că băncile percep comisioane de 2-3% doar ca să vă administreze conturile bancare, în condițiile în care se și folosesc de banii dumneavoastră…

arh. Gabi Tomescu

tel.       : 0745040783
e-mail   : gabitomescu@gmail.com
blog     : https://gabitomescu.wordpress.com/
Check out my professional profile and connect with me on LinkedIn. http://lnkd.in/iKw6qU

CONTRACTAREA ARHITECTULUI (3)

Avand in vedere ca afara este zapada (unii zic ca ar fi chiar „cod rosu” dar cred ca au incurcat culorile sau sunt daltonisti..) si, vrand nevrand, trebuie sa stam mai mult inauntru, continuam discutia despre „Cum este bine sa procedam ca sa avem o casa reusita cu cat mai putine batai de cap”.

In orice tara civilizata, Arhitectul este contractat de catre:

• Investitorii privati, pentru ca a construi (sau a restaura) reprezinta una din cele mai importante decizii din viata lor;
• Reprezentantii administratiei locale sau centrale, pentru ca sunt (re)aleși -sau cel putin asa ar trebui sa fie- si judecați (împreuna cu echipa lor), pentru capacitatea de a dezvolta regiunea, pentru imbunatatirea facilitatilor sociale si a utilitatilor comunitatii, pentru asigurarea si dezvoltarea calitatii vietii contribuabililor;
• Proprietarii de spatii comerciale sau profesionale, din cauza nevoii de amenajare a magazinelor si vitrinelor lor, a spatiilor de lucru, care le pot influenta benefic imaginea publica si cifra de afaceri;
• Dezvoltatorii profesionisti, deoarece cumparatorii si chiriasii au devenit din ce in ce mai constienti de nevoia de calitate a spatiilor, serviciilor si factorilor de mediu, pentru o mai buna realizare, promovare si comercializare a investitiilor facute;
• Industriasii, deoarece functionalitatea, flexibilitatea in utilizare si performantele tehnice ale spatiilor si clădirilor de producție facilitează o mai buna productivitate a muncii; conditiile de la locul de munca si imaginea lui sunt, de asemenea, investitii importante pentru statutul social al companiilor;
• Asociatiile de locatari, deoarece configuratia si întretinerea zonelor comune, influențează semnificativ costurile si viața, atat a locatarilor cat si a cladirilor;
• Agricultorii, deoarece modernizarea fermei familiei sau a asociatiei profesionale, a cladirilor exploatatiei lor agricole, imbunatatesc rentabilitatea si protejeaza calitatea mediului inconjurator.

Apelarea la serviciile profesioniste ale Arhitectului, va ofera o serie de garanții (morale, materiale si juridice) care merita luate in considerare:

1. Garantia competentei

Calificarea in arhitectura este rezultatul studiilor universitare de lunga durata, in urma carora viitorul profesionist dobândește cunoștințe de nivel managerial integrator, indispensabile pentru dezvoltarea proiectelor arhitecturale si materializarea lor.
Practicarea profesiei si titlul de Arhitect sunt reglementate. Nimeni nu poate practica si folosi titlul de Architect fara studii de specialitate atestate, fara a fi asigurat si inregistrat de un organism (național sau regional) al Ordinului Arhitecților.
Pentru a verifica daca persoana pe care o veti contracta este intr-adevar Arhitect, consultati Tabloul Arhitectilor din Romania (http://www.oar.org.ro/) sau telefonati la Ordinul Arhitectilor din regiunea dvs.
De asemenea, consolidarea constructiilor, reabilitarea cladirilor, managementul sigurantei pe santierele de constructii, studiile privind impactul asupra mediului, studiile imobiliare, expertiza tehnica in constructii, grafica pe computer… sunt domenii speciale in care aptitudinile Arhitectului sunt recunoscute si apreciate.

2. Garantia eticii profesionale

La momentul inregistrarii in Ordinul Arhitectilor, candidatul ia act de Codul de Conduita Profesionala si semneaza un angajament de a respecta acest cod, care defineste serviciile si obligatiile profesionale ale Arhitectului (datoria de a acorda consultanta, de a asista clientii) si, în special, obligatiile fata de clienti. Este, daca vreti, ceva similar cu Jurământul lui Hipocrat pentru medici. Nerespectarea acestor reguli poate duce la masuri disciplinare indreptate impotriva lui (avertizare, suspendare sau chiar excludere din registrele Ordinului).

3. Garantii contractuale

Serviciile contractate de dvs. cu Arhitectul ales trebuie sa fie confirmate in scris, intr-un Contract de Servicii care indica in mod clar obligatii reciproce de fiecare parte. Semnarea acestui acord este o obligatie impusa de codul de conduita profesionala si are, ca orice contract, valoare de lege intre parti.

În general, acest acord trebuie sa prevadă:

• stipularea exacta a serviciilor de arhitectura care se contracteaza in numele dumneavoastra;
• baza de calcul a onorariului profesional; onorariul de Arhitect se poate negocia (in niste limite) inainte de semnarea acordului; recent a apărut chiar o Directiva UE care reglementează practica onorariilor oneroase considerate, de cele mai multe ori, ca generatoare de prestații sub-mediocre si la numeroase nemulțumiri si conflicte intre client si cel care a facut oferta (observați ca evit, in acest caz, sa folosesc titulatura de Arhitect…)
• metoda de plata a onorariului; Arhitectul va propune un program detaliat de plati care va trebui sa reflecte progresul proiectului, incepand cu un avans care sa acopere studiile si consultanta preliminare până la etapa de lucru finala;
• etapele precise care ar trebui respectate în timpul fazelor de proiectare, pentru realizarea diferitelor documente specifice, precum si termenele care ar trebui respectate de beneficiar în scopul de a le aproba si/sau plati;
• asigurarea profesionala a Arhitectului precum si asigurarea beneficiarului, ca proprietar al proiectului (asigurarea constructiei), pe care sunteti obligați sa o subscrieți (sau sa faceti dovada existentei ei).

4. Garantii profesionale

Probabil ca nu știați dar, dintre profesioniștii din domeniul constructiilor, cele mai extinse obligatii de asigurare sunt cele impuse asupra Arhitectului. Toate partile contractante la procesul de realizare a constructiei trebuie sa aiba asigurare profesionala. Arhitectul este obligat legal sa fie asigurat pentru a acoperi toata răspunderea lui profesionala, adica:

• acoperirea intalnirilor profesionale;
• acoperirea pagubelor cauzate terților din vina sa;
• acoperirea greselilor de proiectare si defectelor de executie de care poate fi considerat responsabil.

Cu toate acestea, numai Arhitectul este înregistrat intr-un organism profesional in care una din responsabilitatile principale este aceea de a controla daca membrii sai au subscris cu adevarat aceasta asigurare. Lipsa asigurarii profesionale este de natura a genera severe masuri disciplinare.

arh. Gabi Tomescu

tel. : 0745040783
e-mail : gabitomescu@gmail.com
blog : https://gabitomescu.wordpress.com/
Check out my professional profile and connect with me on LinkedIn. http://lnkd.in/iKw6qU

CONTRACTAREA ARHITECTULUI (2)

Continuăm discuția despre contractarea echipei de proiectare.

În ultimul timp am remarcat un fenomen deosebit de îngrijorător, nu numai după părerea mea. Tot mai mulți clienți vin la arhitecți, discută despre ceea ce vor să facă, stabilesc tema de proiectare, apoi arhitectul le prezintă o propunere (bazată pe tema lor de proiectare sau doar cu titlu de exemplu de ceea ce se poate face). În acest moment apare problema: clientul spune că vrea să se consulte şi cu familia (perfect normal), cere un exemplar electronic şi/sau tipărit din propunere (perfect normal, din nou) şi un răgaz de câteva zile ca să ia o decizie, după care dispare „în ceață”; după un timp (1) arhitectul află că altcineva a preluat schița sa, a semnat-o şi a depus-o la primărie sau (2) clientul a început să execute casa din exemplu, fără autorizație, cu vreun „meşter Dorel”. În ambele cazuri părerea mea este că discutăm de un furt intelectual calificat, cu iz de infracțiune (cu urmări penale) iar în cazul „confratelui” care îşi permite să semneze proiectul altcuiva (evident pe bani mai puțini) există prevederi în regulamentul deontologic al profesiei care pot duce până la excluderea din breaslă.

 Pentru că am pățit-o si eu, am stabilit o regulă de la care încerc să nu mă abat, chiar cu riscul de a pierde unii „clienți” de genul ăsta. La prima discuție cu un client nou îi explic, în detaliu, care este modul de lucru corect şi ce activități specifice va cuprinde viitoarea noastră posibilă colaborare, de la partea de consiliere inițială, trecând prin propunerea schematică de proiect, până la Proiectul de Execuție (din care se extrage Proiectul de Autorizare). Apoi stabilim ce etape doreşte să contracteze şi încheiem un Contract de Consultanță, tarifat orar, pentru prima etapă de discuții (definirea Temei de Proiectare, stabilirea dimensiunilor şi evaluarea valorii viitoarei case). După terminarea (şi achitarea) acestei etape, urmează încheierea unui Contract de Servicii în care se stipulează foarte clar fazele de proiectare contractate (voi reveni asupra lor), tariful pentru fiecare fază, valoarea totală a contractului, termenele şi modalitatea de plată (avans, rate, lichidare) apoi colaborarea se derulează pe principiul „dai cu o mână, iei cu cealaltă” astfel încât fiecare etapă de lucru este plătită la livrare şi toată lumea este mulțumită (şi asigurată împotriva „surprizelor” neplăcute). Dacă în cadrul colaborării se contractează şi o etapă de „urmărire de şantier” aceasta se tarifează separat şi se plăteşte periodic, pe toată durata execuției casei. Voi reveni asupra modului de tarifare a lucrărilor de arhitectură într-un articol viitor.

 Datorită formației sale profesionale, Arhitectul are competența de a participa la fiecare etapă a realizării unei construcții, de la design până la terminarea execuției şi chiar după aceea:

 • consultanță pentru alegerea amplasamentului;
 • analiza amplasamentului şi a condițiilor existente pe teren;
 • studiul de fezabilitate a investiției şi stabilirea soluției optime;
 • design de arhitectură şi coordonarea tuturor celorlalte specialități implicate în lucrare;
 • analiza costului investiției;
 • obtinerea finanțării;
 • procedurile administrative de avizare şi autorizare;
 • realizarea documentațiilor tehnice necesare licitațiilor pentru execuție;
 • monitorizarea realizării construcției;
 • recepționarea lucrărilor şi predarea construcției către beneficiar;
 • expertiza tehnică a execuției şi/sau a construcției, când este cazul.

Arhitectul vă poate oferi cele mai bune servicii dacă preia aceste operații de la început la sfârşit.

Arhitectul este, de asemenea, cel mai indicat pentru a vă consilia la încheierea contractului de execuție, vă poate asista în timpul procesului de construcție, este cel mai indicat în urmărirea corectitudinii execuției lucrărilor şi vă poate ajuta să vă transformați ideile în realitate, să obtineți cea mai bună soluție posibilă pe un amplasament, de obicei, plin de constrângeri.

Contractarea serviciului complet al Arhitectului vă asigură obținerea calității, a performanței şi economiei maxime de timp în perioada execuției. Arhitectul garantează clientului cea mai bună utilizare a banilor săi la momentul investiției, şi economii considerabile ulterioare în timpul exploatării construcției.

 Arhitectul participă la întâlnirile cu furnizorii, monitorizează execuția construcției si realizează coordonarea cu diferitele părți implicate în procesul de realizare a clădirii: administrația locală, angajații statului, producători, bancheri, dezvoltatori, contractori şi subcontractori.

arh. Gabi Tomescu

tel.       : 0745040783
e-mail   : gabitomescu@gmail.com
blog     : https://gabitomescu.wordpress.com/
Check out my professional profile and connect with me on LinkedIn. http://lnkd.in/iKw6qU

CONTRACTAREA ARHITECTULUI (1)

Dacă, până acum, arhitectul contactat de dvs. a făcut mai mult muncă de „consiliere”, ajutându-vă să definiți datele problemei (prin Tema de Proiectare) şi făcând o evaluare a costurilor viitoarei case (pentru a vă putea stabili un buget de execuție realist), din acest moment rolul lui se schimbă. Având Tema de Proiectare şi bugetul alocat execuției construcției, de acum încolo arhitectul este în măsură să vă prezinte, vizual, o propunere a viitoarei dvs. case pe care să puteți discuta, găsind împreună variante de optimizare a spațiilor şi volumetriilor până când veți fi mulțumit de ceea ce a ieșit. Schița finală, avizată de dvs., se va transforma apoi în viitorul Proiect Tehnic de Executie.

Dacă nu ați făcut-o până acum, este momentul să semnați un Contract de Servicii cu arhitectul dvs.

Contractarea unui Arhitect este obligatorie pentru realizarea oricărui proiect supus autorizării sau pentru demolarea oricărei construcții existente (conform Legii nr.50 din 29/07/1991 actualizate, cu excepțiile şi excluderile specificate în art. 11).

Proiectele pentru Autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum şi Proiectele Tehnice pe baza cărora se întocmesc acestea, se elaborează de colective tehnice de specialitate, se însușesc şi se semnează de cadre tehnice cu pregătire superioară numai din domeniul arhitecturii, construcțiilor şi instalațiilor pentru construcții, astfel:

 • de arhitect, cu diplomă recunoscută de statul român, pentru proiectarea părții de arhitectură pentru obiective de investiții cuprinse la toate categoriile de importanță a construcțiilor supraterane şi a celor subterane;
 • de ingineri constructori şi de instalații, cu diplomă recunoscută de statul român, pentru părțile de inginerie în domeniile specifice, pentru obiective de investiții cuprinse la toate categoriile de importanță a construcțiilor supraterane şi subterane, precum şi la instalațiile aferente acestora;
 • de conductor arhitect, urbanist şi/sau de subinginer de construcții, cu diplomă recunoscută de statul român, pentru clădiri de importanță redusă, aflate în afara zonelor protejate stabilite conform legii.

Se pot executa fără Autorizație de Construire numai următoarele lucrări, care nu modifică structura de rezistență, caracteristicile inițiale ale construcțiilor sau aspectul arhitectural al acestora:

 • reparații la împrejmuiri, acoperișuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora și materialele din care sunt executate;
 • reparații și înlocuiri de tâmplărie interioară și exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei;
 • reparații și înlocuiri de sobe de încălzit;
 • zugrăveli și vopsitorii interioare;
 • zugrăveli și vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică elementele de fațadă și culorile clădirilor, dacă construcția nu este monument istoric;
 • reparații la instalațiile interioare, la branșamentele și racordurile exterioare de orice fel, aferente construcțiilor, în limitele proprietății, montarea sistemelor locale de încălzire și de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum și montarea aparatelor individuale de climatizare și/sau de contorizare a consumurilor de utilități;
 • reparații și înlocuiri de pardoseli;
 • reparații și înlocuiri la finisaje interioare și exterioare (tencuieli, placaje, altele asemenea), la trotuare, la ziduri de sprijin și la scări de acces, fără modificarea calității și a aspectului elementelor constructive;
 • lucrări de întreținere la căile de comunicație și la instalațiile aferente;
 • lucrări de investigare, cercetare, expertizare, conservare și restaurare a componentelor artistice ale construcțiilor, cu avizul Ministerului Culturii și Cultelor și al Autorității Administrației Publice (județene sau locale, după caz), dacă construcția nu este monument istoric;
 • lucrări de foraje și sondaje geotehnice pentru construcții de importanță normală sau redusă, situate în afara zonelor de protecție instituite pentru zăcăminte acvifere;
 • lucrări de construcții funerare subterane și supraterane, cu avizul administrației cimitirului.
 • lucrări pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau închise, cu o suprafață de max. 5,00 mp, destinate difuzării și comercializării presei, cărților și florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fără fundații și platforme, precum și fără racorduri și/sau branșamente la utilități urbane, cu excepția energiei electrice.

arh. Gabi Tomescu

tel.       : 0745040783
e-mail   : gabitomescu@gmail.com
blog     : https://gabitomescu.wordpress.com/
Check out my professional profile and connect with me on LinkedIn. http://lnkd.in/iKw6qU

TEMA DE PROIECTARE (4)

V-ati revenit dupa petrecerile de Revelion…?

Chiar daca bugetarii mai au o zi libera, unii (oameni seriosi) s-au apucat deja de treaba… La fel fac si eu!

Ați văzut, în articolele precedente, cam ce trebuie să faceți pentru a porni „cu dreptul” demersurile legate de proiectul viitoarei dvs. case. Lista elementelor de care trebuie să țineți cont nu este nici pe departe completă; ea depinde de foarte multi factori, obiectivi și/sau subiectivi, și diferă mult de la o lucrare la alta. Cu cât această listă va fi mai detaliată si vă va reprezenta mai bine, cu atât arhitectul va avea o bază de pornire mai corectă iar viitorul proiect va fi mai aproape de dorinţa dvs.

Sfatul meu este ca, în momentul în care considerați că ați atins toate chestiunile importante legate de „ce ar trebui să cuprindă” și „cum ar trebui să arate” viitoarea casă, să puneți totul pe hârtie, întocmind așa numita „Temă de Proiectare”. Acest document, semnat de dvs. și de arhitect, se constituie în Anexă la Contractul de Proiectare încheiat între dvs. și arhitect, și va sta la baza viitorului proiect.

 După ce ați redactat Tema de Proiectare, singur sau împreună cu arhitectul dvs., acesta va fi în măsură să vă facă o dimensionare destul de precisă a viitoarei case. Acesta este momentul în care se poate discuta și despre aspectele financiare ale visului dvs.

În functie de experiența sa profesională, ținând cont de o mulțime de legi, norme și regulamente tehnice, pe baza unor prețuri medii de piață (sau prețuri ferme de executie, dacă aveți deja un constructor agreat) arhitectul va putea face o estimare de cantități de materiale și de costuri (exprimată printr-o sumă de valori/mp Sdesf.) a viitoarei dvs. case, chiar și fără să aibă o schiță a acesteia. În funcție de bugetul dvs. (mai țineți minte…, acela pe care vă spuneam la început că trebuie să-l stabiliți cât se poate de realist), acesta este momentul când puteți solicita elemente suplimentare (de obicei de finisaj) sau puteți reduce din cerințe, astfel încât să vă puteți încadra în suma dorită. Țineți cont că, pe lângă costul efectiv al casei va trebui să achitați si valoarea proiectului, o mulțime de avize, taxa de autorizare, taxa de mediu…

Dar despre acestea vom vorbi, pe rând, în articolele viitoare.

Avantajul redactării în formă scrisă a Temei de Proiectare constă, pe de o parte, în conștientizarea și structurarea logică a dorințelor dvs. și, pe de altă parte, în stabilirea clară a unor criterii de performanță la care arhitectul va trebui să răspundă pentru a vă satisface necesitățile. Îndeplinirea (sau neîndeplinirea) acestor criterii de performanță vă va da posibilitatea aprecierii corectitudinii proiectului pe care arhitectul îl va realiza pentru dvs.

 Am fost întrebat de multi clienţi: „eu de unde știu că proiectul este bun ?”.

Răspunsul meu este următorul:

 • din punctul de vedere al clientului: un proiect „bun” este proiectul care „arată bine” și, mai ales, răspunde cerințelor exprimate prin „Tema de Proiectare”.
 • din punctul de vedere al profesionistului: un proiect „bun” este proiectul care răspunde „cel puțin” tuturor cerințelor din „Tema de Proiectare”, este corect tehnic, funcțional și stilistic, este bine executat, se încadrează și aduce un „plus de valoare” mediului pentru care a fost gândit.
 • din punct de vedere formal: semnarea de către realizatori a oricărui proiect reprezintă asumarea responsabilității (morale, profesionale și legale) fiecărui proiectant de specialitate pentru partea sa de proiect și a arhitectului (ca Șef de Proiect și Coordonator al echipei de proiectare) pentru conceptul general și pentru întregul proiect tehnic. Mai mult, corectitudinea proiectului, încadrarea lui in normele tehnice și respectarea legislației specifice este certificată prin verificarea proiectului de către specialiști special acreditați (așa numiții „Verificatori de Proiect”), angajați de dvs., separat de proiectanți.

 Conform legislației, orice proiect, pentru a fi complet și valid, trebuie semnat și ștampilat de către „Proiectanții de Specialitate” (pentru specialitățile contractate), de către „Arhitect” (pentru partea de concept și arhitectură, precum și în calitate de Șef de Proiect) și este verificat și stampilat (la exigențele specifice, prevăzute prin lege, în funcție de natura proiectului) de către „Verificatori Autorizați” (pentru încadrarea în normele tehnice și legale). Toți acești profesioniști, prin semnarea proiectului, își dau girul lor profesional referitor la calitatea acestuia. Ceva similar există și pe partea de execuție a lucrărilor, dar despre asta vom vorbi la momentul potrivit.

 arh. Gabi Tomescu

tel.       : 0745040783
e-mail   : gabitomescu@gmail.com
blog     : https://gabitomescu.wordpress.com/
Check out my professional profile and connect with me on LinkedIn. http://lnkd.in/iKw6qU

2013 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A San Francisco cable car holds 60 people. This blog was viewed about 3,100 times in 2013. If it were a cable car, it would take about 52 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

 

TEMA DE PROIECTARE (3)

Continuăm discuția despre Tema de Proiectare.

După ce terminați de stabilit numărul de camere și tipul lor, ținând cont (sau nu…) de ce v-am spus data trecută, este bine să faceți o listă cât mai detaliată a tuturor aspectelor tehnice care conlucrează la buna realizare a unei case. În acest moment, arhitectul vă va pune o mulțime de întrebări la care nu veți ști întotdeauna să răspundeți. Unele vi se vor părea chiar ciudate (puteți fi întrebat, de exemplu, dacă vă plac spațiile largi/înguste, dacă dormiți pe partea dreaptă/stângă a patului, dacă vă treziți devreme/târziu…). Unde nu știți (sau nu puteți lua singuri o hotărâre), nu vă sfiiți să întrebați; rolul arhitectului este să vă explice în detaliu fiecare aspect discutat, să vă arate conexiunile dintre datele (tehnice, fiziologice sau psihologice) discutate, să vă facă o enumerare a lucrurilor de care trebuie să țineți cont pentru ca viitoarea dvs. casă să vă reprezinte.

În vederea realizării proiectului dorit trebuie să țineți cont de foarte multe aspecte, pe care este bine să le stabiliți împreună cu arhitectul dvs.:

 • poziționarea optimă a casei pe teren (orientarea ei preferabil către sud si în funcție de vecinătăți)
 • stabilirea formei și a volumului casei, integrarea în arhitectura zonei
 • abordarea unitară a problemelor de iluminare, încălzire/răcire și ventilare
 • definirea și dimensionarea camerelor, a spațiilor de acces, poziționarea zonelor de activitate și a celor de repaos
 • prevederea unui spațiu acoperit la intrarea în casă
 • proiectarea înălțimii camerelor la min. 2,60 m și corelarea înălțimii cu suprafața lor
 • stabilirea sensului de deschidere al ușilor și ferestrelor (de obicei spre interior)
 • dimensionarea raportului treaptă-contratreaptă la scări (optim 16-19/27-30 cm)
 • stabilirea dimensiunilor ferestrelor, a înălțimii lor de la pardoseală și corelarea cu înălțimea caloriferelor folosite (uzual 90 cm)
 • proiectarea unui loc de depozitare generală la fiecare nivel
 • amplasarea optimă a bucătăriei în planul casei, astfel încât racordarea hotei la exterior să nu deranjeze prin mirosuri spațiile de deasupra
 • corelarea amplasării în bucătărie a prizelor cu înălțimea si poziția mobilierului
 • deschiderea hotei de la exterior va fi prevăzută cu o sită pentru insecte și protejată la intrarea apei dinspre exterior
 • poziționarea panoului electric general într-o zonă ușor accesibilă dar protejată împotriva intemperiilor și accesului neautorizat
 • poziționarea întrerupătoarelor electrice si a prizelor (atât ca poziție pe perete cât și ca înălțime de montaj)
 • corelarea finisajelor cu poziționarea traseelor electrice, a obiectelor sanitare și termice (de exemplu, așezarea faianței și gresiei în baie)
 • alegerea locului mașinii de spălat, (priză electrică specială poziționată la o înălțime adecvată; racorduri pentru apă și canalizare)
 • corelarea dimensiunilor instalațiilor sanitare și termice cu spațiile alocate
 • intersectarea traseelor instalațiilor sanitare cu elementele de structură (grinzi, stâlpi, centuri, etc)
 • prevederea aerisirii instalațiilor sanitare prin țevi deschise dar etanșate prin acoperiș/terasă
 • prevederea aerisirii podului casei prin folosirea unor deschideri (țigle speciale)
 • prevenirea apariției condensului și/sau a igrasiei
 • ignifugarea elementelor din lemn de la șarpantă, căpriori, etc. și alegerea soluției optime de ignifugare a elementelor de lemn
 • prevederea unui robinet de apă la exteriorul clădirii, pentru udat grădina
 • stabilirea pantei de scurgere corecte a acoperișului, pentru asigurarea scurgerii apei pluviale si din dezgheț (în funcție de zonă și de materialul folosit pentru învelitoare)
 • colectarea apei pluviale printr-un sistem adecvat de jgheaburi și evacuarea ei controlată spre o zonă prevăzută anume, apoi deversarea sau stocarea ei controlată
 • calcularea numărului si dimensiunii burlanelor, astfel încât să poată prelua cantitatea de apă de pe tot acoperișul casei
 • prevederea unui trotuar de gardă în jurul casei, cu o lățime minimă de 60 cm și o ușoară pantă către exterior, care să permită îndepărtarea apei meteorice; optim este ca acest trotuar să fie mai lat decât dimensiunea cu care acoperișul depășește zidurile casei
 • prevederea unui sistem de colectare a apei meteorice la nivelul solului, care să preia apa de pe acoperiș precum și cea căzută pe panta de scurgere de lângă trotuarul de gardă al casei și să o transporte către canalizare (sau o altă zonă special prevăzută)
 • folosirea corecta a termoizolațiilor (polistiren expandat/extrudat, vată minerală/vată de sticlă) crește confortul termic și duce la eliminarea condensului și a mucegaiului
 • protejarea casei la infiltrații de la ploaie sau de la pământul ud, prin folosirea hidroizolațiilor (pentru acoperiș/terase, subsol, soclu)
 • prevederea casei la exterior cu un soclu care să aibă o înălțime minimă de 30 cm și o hidroizolație corespunzătoare, pentru a proteja casa de igrasie
 • izolarea corectă a îmbinării dintre trotuar și soclul casei
 • hidroizolarea teraselor și prevederea pantei de scurgere a apei către punctele de colectare (sifoane, jgheaburi)
 • prevederea unui spațiu pentru depozitarea resturilor menajere
 • dimensionarea garajului în funcție de dimensiunile mașinii/mașinilor
 • amenajarea terenului liber al curții si multe, multe altele…

arh. Gabi Tomescu

tel.          : 0745040783
e-mail   : gabitomescu@gmail.com
blog       : https://gabitomescu.wordpress.com/
Check out my professional profile and connect with me on LinkedIn. http://lnkd.in/iKw6qU